Co potřebujeme:

- Umožnit vstup do místnosti konání hudební produkce nejméně 1,5 hodiny před začátkem hudební produkce

- Přívod elektrické energie pro napájení hudební aparatury min.napětí 220 V/16A

- Potřebný prostor k umístění hudební aparatury min. 4 x 2,5 metru

- V případě hudební produkce prováděné v exteriéru zastřešený a osvětlený prostor chráněný bočními zástěnami
 

Co můžeme provádět:

- Vlastní hudební produkce dle objednávky ( u soukromých akcí můžeme po dohodě doplnit "Karaoke" pro pobavení hostů )

- Přehrávání CD ve formátu MP3, WAV, nebo WMA (pouze po dohodě za úplatu mimo hudební produkci)

- Ozvučování Vašich soukromých akcí i bez hudební produkce
  (s Vaším vlastním programem - na jeden mikrofon stabilní a jeden mikrofon bezdrátový)

 

© 2009 Giuseppe  |  Všechna práva vyhrazena!  |  Design by David Papoušek